Predškolska ustanova „Galeb“ iz Petrovca na Mlavi obaveštava roditelje da je od 01.04.2021. do 31.05.2021. godine otvoren konkurs za upis dece u vrtić za radnu 2021/2022. godinu. U navedenom roku će se vršiti upis dece za pohađanje obaveznog pripremnog predškolskog programa (deca rođena u periodu od 01.03.2015. do 29.02.2016. godine), kao i upis mlađe dece (deca rođena u periodu od 01.03.2016. do 01.09.2020. godine) na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi.

Upis dece će se obavljati isključivo elektronskim putem na Portalu eUprava.
Elektronsko podnošenje prijave se vrši na sledeći način:
1. Registracija na portalu
2. Usluge
3. Deca
4. evrtić
5. Izbor Predškolske ustanove „Galeb“ i popunjavanje obrasca.
Prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

Ukoliko bude potrebno da dostavite neku
dodatnu dokumentaciju, bićete
kontaktirani putem portala.

Raspored primljene dece po grupama biće istaknut na ulaznim vratima vrtića, po zasedanju komisije za prijem dece.

VAŽNE NAPOMENE:
• Za decu koja već pohađaju vrtić se ne podnosi prijava za upis
• Za decu koja budu primljena zdravstvena potvrda dostavljaće se prilikom polaska u vrtić.

Kontakt osobe: Ivana Milanović 064/8679977
Tatjana Milosavljević 012/331-276
Mirjana Lazarević 064/8679983
pugalebupis@gmail.com