Popularna požarevačka izletišta Čačalica i Tulba uskoro će dobiti novo lice.

Na Čačalici se nalazi Spomen-park, sa spomenicima rodoljubima i pripadnicima Crvene armije stradalim u borbi protiv fašizma u Drugom svetskom ratu, kao i Ekološki dom kome predstoji temeljna restauracija.

Na brdu Tulba nalaze se Etno park i replika Carskog šatora u kome je potpisan znameniti Požarevački mir.

Grad Požarevac zaključio je ugovore sa izvođačima u tri projekta koji se odnose na gazdovanje spomen parkom Čačalica, revitalizaciju parkovske šume na Tulbi i obnavljanje drvoreda u Bosanskoj i Šumadijskoj ulici. Za realizaciju ovih projekata iz budžeta bi trebalo da bude plaćeno oko 4,2 miliona dinara, bez poreza.

Realizacijom programa trebalo bi da se očuva i razvija bogatstvo flore i faune i da se predvide uslovi za rekreativne i edukativne sadržaje. Ovo bi se postiglo unapređenjem infrastrukture, i kroz sadržaje poput botaničke bašte sa označenim biljnim vrstama. Ugovor za izradu projekta zaključen je sa Šumarskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu.

Projekat revitalizacije park-šume „Tulba-Tabana“ trebalo bi da košta do 1,4 miliona dinara, bez PDV-a.

Cilj je da se devastiran prostor predviđen za park-šumu uredi i privede nameni i obogati raznim rekreativnim sadržajima. Na ovom prostoru bi trebalo da se uredi česma i tri izvora sa prilaznim stazama, kompleks ogradi i obezbedi nadzorom. Ugovor za izradu programa zaključen je sa preduzećem Cvetnik iz Beograda, sa podizvođačima Bašta Biro Beograd i Kula projekt iz Beograda.

Kroz poseban projekat bi trebalo i da se predvidi revitalizacija drvoreda u ulicama Bosanskoj i Šumadijskoj. Ovaj projekat bi trebalo da košta 390.000 dinara, bez PDV-a. Ugovor za izradu projekta zaključen je sa preduzećem Cvetnik iz Beograda, sa podizvođačem Bašta Biro Beograd.

Uskoro rekonstrukcija požarevačkih izletišta 28709
Foto: P.Jovanović

Nova zgrada MZ „Čačalica“

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za izgradnju poslovnog objekta Mesne zajednice „Čačalica“ koja će, kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji, biti prizeman objekat čija će površina iznositi 558 metara kvadratnih. Izgradnja objekta je po sistemu „ključ u ruke“. Procenjena vrednost nabavke iznosi 25.600.085 dinara bez PDV-a. Krajni rok za podnošenje ponuda je 27. januar do 12 časova. Stara zgrada Mesne zajednice „Čačalica“ izgorela je u požaru koji je zahvatio ovaj objekat u oktobru 2018. godine“

Autor Danas

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments