Četvrta redovna sednica Veća Gradske opštine Kostolac održana je u kabinetu predsednika Krstanoskog.

Članovi kostolačkog Veća odlučivali su o devet tačaka koje su se našle na dnevnom redu ovog zasedanja. Između ostalog, većnici su razmatrali i jednoglasno usvojili predlog za izmenu Plana javnih nabavki Uprave Gradske opštine Kostolac za 2020. godinu, kao i predlog odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenom izmenom Plana.

Sednicom je predsedavao Serdžo Krstanoski, predsednik Gradske opštine Kostolac, a pored predsednika sednici su prisustvovali Darko Grubetić, zamenik predsednika i članovi Veća Milica Jović, Marijana Božić, Srđan Radovanović, Bajram Morina i Miladin Radomirović. Takođe zasedanju Veća prisustvovale su i Milena Cerovšek, predsednica Skupštine Gradske opštine Kostolac, Maja Zdravković, pomoćnica predsednika i Anđelija Milivojević, načelnica Uprave Gradske opštine Kostolac.