Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Veliko Gradište, izložen je u sedištu Opštinske uprave Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1, u prizemlju, kancelarija br.8.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Veliko Gradište mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 7.00 do 14.00 svakog radnog dana i u neradne dane od 10.00 do 12.00 najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 05.06.2020. godine.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokaza.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 01.06.2020. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Veliko Gradište (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske, odnosno opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments