BROJ KORISNIKA I USLOVI KONKURSA

U školskoj 2019/2020 godini, stipendiraće se 11 (jedanaest) studenata i to:

– Matematički fakultet ili Prirodno matematički fakultet, st.prog. matematika………………….. 1. stipendija

– Filološki ili filozofski fakultet, studijski program engleski jezik………………………………. 1. stipendija

– Matematički fakultet ili Prirodno matematički fakultet, st.prog. informatika……………………….. 1. stipendija

– Filozofski fakultet, studijski program istorija…………………………………………………………………… 1. stipendija

– Prirodno matematički fakultet, studijski program fizika……………………………………………………… 1. stipendija

– Elektrotehnički fakultet, studijski program elektrotehnika…………………………………………………… 1. stipendija

– Redovni student sa invaliditetom, bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole…… 1. stipendija

i 4 redovna studenta iz osetljivih društvenih grupa bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole, koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju, sa područja opštine Veliko Gradište.

Student iz osetljive društvene grupe, ostvaruje pravo da učestvuje na konkursu, ukoliko ispuni jedan od sledećih uslova:

da su on i članovi njegove porodice korisnici novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad, ili da ih je Centar prepoznao kao materijalno ugroženu porodicu
da je dete bez roditeljskog staranja,
da je iz jednoroditeljske porodice (žive s jednim roditeljem, a drugi roditelj nije živ, ili nema podatak o drugom roditelju u izvodu iz MKR)
da pripada romskoj nacionalnoj manjini,
da je lice sa invaliditetom,
ili lice sa hroničnim bolestima (bronhijalna i srčana astma, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, epilepsija, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, i sl.)
Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju, sa područja opštine Veliko Gradište.

Stipendija se ne može koristiti za ponovljenu godinu studije na istom ili drugom fakultetu.

Studenti koji koriste studentski kredit ili stipendiju od drugih preduzeća i ustanova i po osnovu Zakona o učeničkom i studentskom standardu, ne mogu biti korisnici stipendije.

Dodeljena stipendija, pripada studentu od dana zaključenja Ugovora o stipendiranju, pa do isteka roka predviđenog ugovorom.

Student koji prekine školovanje dužan je da vrati primljen iznos stipendije sa odgovarajućom važećom kamatom.

Po završetku studija stipendista je dužan da prihvati zapošljavanje na području opštine Veliko Gradište, ukoliko postoji slobodno radno mesto, najmanje onoliko godina koliko je koristio stipendiju.

Više o konkursu pogledajte OVDEOVDE

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments