Sva dešavanja poslednjih godina i decenija vezana za poplave pokazala su potrebu i ukazala na važnost sistema redovnog održavanja vodnih objekata. „Vodoprivreda“ d.o.o. Požarevac održava vodne objekte za javna preduzeća gde su korisnici, pre svih, JVP „Srbijavode“ i JP EPS, ogranak Đerdap.

Primetno je poslednjih godina da se konstantno podiže stepen ulaganja u redovno održavanje. U JVP „Srbijavode“-Beograd prepoznaju probleme i sagledavaju realne potrebe za neophodnim održavanjem vodnih objekata,  što i „Vodoprivredu“ Požarevac podstiče da pojača flotu mehanizacije i ljudstva koji učestvuju u tim radovima. U 2020. godini, pored objektivnih poteškoća, vrlo uspešno je odrađeno redovno održavanje. Radovi na godišnjem održavanju su pri kraju. Za JVP “Srbijavode“ se održava Braničevski okrug – Velika Morava, Mlava, Pek, ali i brojne dalje lokacije:

„VODOPRIVREDA“ D.O.O. POŽAREVAC: Primetan napredak u redovnom održavanju vodnih objekata 43437
Košenje je jedan od poslova koji spada pod redovno održavanje vodotokova
„VODOPRIVREDA“ D.O.O. POŽAREVAC: Primetan napredak u redovnom održavanju vodnih objekata 43437
Đerdap – angažovan je priličan broj radnika na poslovima košenja
„VODOPRIVREDA“ D.O.O. POŽAREVAC: Primetan napredak u redovnom održavanju vodnih objekata 43437
Izmuljivanje rečnog korita

„U Negotinskoj, odnosno Timočkoj krajini održava se Veliki Timok, Crni Timok, Beli Timok, Svrljiški Timok, Trgoviški Timok i pritoke. Obuhvaćeni su gradovi i opštine Negotin, Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Svrljig. Na tim lokacijama se istovremeno održavaju i objekti za odbranu od poplava i sistemi za odvodnjavanje, a u Negotinu i sistem za navodnjavanje. Nadam se da će unapređivanje redovnog održavanja da se nastavi, s tim što je primetno i ulaganje u investicioni program i program sanacija koji treba neadekvatne delove sistema da privedu redovnom održavanju

Istovremeno, trudimo se da izađemo u susret lokalnim samoupravama kada je u pitanju održavanje vodotoka II reda. Istovremeno je i u tom segmentu prisutno investiciono ulaganje, sustizanje i privođenje sistema redovnom održavanju, kao i unapređenje i izgradnja novih objekata“, ističe Dragan Savić, tehnički direktor „Vodoprivrede“.

„VODOPRIVREDA“ D.O.O. POŽAREVAC: Primetan napredak u redovnom održavanju vodnih objekata 43437
Negotin

Saradnja sa lokalnim samoupravama je u poslednje vreme više nego zadovoljavajuća, jer su mnogi sagledali poslednjih decenija važnost vode i zaštite od štetnog dejstva voda. Dosta je unapređena saradnja u smislu radova i kontakta edukativnog karaktera, kaže Savić:

 „I „Srbijavode“ i mi smo prisutni na terenu i u tom savetodavnom smislu. Pokušavamo da zajednički definišemo probleme na terenu kao i da damo predloge za unapređenje stanja. Dosta je toga urađeno, ali dosta treba da se uradi, mada je primetan napredak u svesti ljudi.“

Puno puta se pokazalo da su štete koje nastaju od elementarnih nepogoda, kao što su poplave, mnogo veće od ulaganja u održavanje objekata za odbranu od istih.

Ne postoji stopostotna zaštita, ali ulaganje u sisteme nakon poplava i u njihovo održavanje pokazalo se isplativim u svakom smislu jer su štete i od kasnijih, još većih poplava, bile daleko manje.

„Na vodotocima koji su bitni za Braničevski okrug su završeni radovi na redovnom održavanju. Misli se na Veliku Moravu, Mlavu, Pek, i priobalje Đerdapa, kao i na sistemima za odvodnjavanje i drenažu. Na odbrambenim objektima Velike Morave je kroz posebne radove izvršeno zapunjavanje lisičjih ili jazavičjih rupa u nasipima koje mogu biti jako opasne prilikom nailaska velikih voda. To se radi bentonitom – prirodnim, glinovitim materijalom, u skladu sa ekološkim normativima. Te poslove, naravno, za nas radi ovlašćena firma. Ova mera je uvedena  zadnjih godina i pokazuje jako dobre rezultate. Pokušavamo što je više moguće da usvojimo i preporučimo nove tehnologije i materijale“, ističe Savić.

„VODOPRIVREDA“ D.O.O. POŽAREVAC: Primetan napredak u redovnom održavanju vodnih objekata 43437
Bentonit – prirodni materijal koji je pokazao visoku efikasnost

Mlava je primer unapređenja redovnog održavanja. JVP „Srbijavode“ su značajno podigle nivo kako redovnog održavanja, tako i kroz sanacione radove i rekonstrukciju objekata. Rekonstruisana je brana Busur, izgrađeni su mnogi regulacioni objekti i na Mlavi i na pritokama. Slično je i na Peku u Kučevu. Mnogo toga još ima da se uradi.

Već dobar niz godina zaživeo je i program saradnje i sufinansiranja između JVP „Srbijavode“ i lokalnih samouprava, koje aktivno učestvuju u prepoznavanju i otklanjanju problema. Za ovaj program postoji ogromno interesovanje većine lokalnih samouprava.

S obzirom da sistem nije u potpunosti izgrađen i još uvek se definišu zadaci za budućnost, kada to i zaživi, ulaganja u održavanje sistema odbrane od poplava biće daleko manja od cene neodržavanja.

 „To je nešto što treba da nam da potrebnu dozu sigurnosti kako bi spremno dočekali buduće najave nepogoda iz BIH, Hrvatske, Đenovskog zaliva ili Crnog i Egejskog mora“.

Kada je u pitanju održavanje priobalja Đerdapa, i ovde je prisutno unapređenje i konstantno podizanje godišnjih programa tekućeg i investicionog održavanja. To je, uostalom, i međudržavna obaveza kako bi se sistem održao na potrebnom nivou zaštite. Sistem se sastoji od zaštitnih objekata (nasipa), drenažnog sistema (kanali) i sistema crpnih stanica. Istovremeno se u celom priobalju Đerdapa vrši osmatranje i praćenje nivoa podzemnih voda. Kroz investicije se izvode radovi koji za cilj imaju unapređivanje sistema rekonstrukcijom i nadgradnjom nasipa, odnosno podizanjem nivoa odbrane od štetnog dejstva voda.

Nova LiDAR tehnologija

„LiDAR“ tehnologija pruža mogućnost pravog sagledavanja stanja sistema na vodnim objektima i predstavlja budućnost sistema održavanja i unapređivanja istog.

„VODOPRIVREDA“ D.O.O. POŽAREVAC: Primetan napredak u redovnom održavanju vodnih objekata 43437
„Lidar“ – 3D prikaz terena

U pitanju je 3D prikaz terena, što je jako korisno za buduće projekte i studije u smislu nadgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih sistema. „LiDAR“ tehnologijom je kao ugledni primer snimljen ceo zaštitni sistem na Mlavi, od ušća do Petrovca, sa branama u slivu i pritokama, i deo Velike Morave, odnosno desni nasip od ušća do Donje Livadice. Ovaj program je podstaknut i finansiran od strane JVP „Srbijavode“ i predstavlja iskorak u budućnost planskih vodnih dokumenata.