Za osobe kojima je izrečena mera samoizolacije,Zavod za javno zdravlje Požarevac doneo je sledeće mere:

1. Obustaviti sve aktivnosti van kuće/stana, osim u vezi sa dobijanjem medicinske usluge u skladu sa preporukom koju je dao nadležni lekar. Osoba ne može da ide na posao, ili na javna mesta, kao ni da koristi javni prevoz.

2. Izbegavati kontakt sa drugim osobama u domaćinstvu. Boravak u zasebnoj sobi. Primena mera zaštite prilikom ulaska u zajedničke prostore (npr. kupatilo).

3. Ukoliko postoji potreba za odlaskom u zdravstvenu ustanovu, najaviti svoj dolazak telefonom pre polaska, kako bi se omogućila primena mera zašite od infekcije u zdravstvenoj ustanovi. Brojevi telefona Doma zdravlja Požarevac dostupni građanima od 8:00 – 22:00  064 8158 282 i 064 8158 284 i 00 – 24:00  012 194.

4. Nošenje maske. Ukoliko se dolazi u kontakt sa drugim osobama u domaćinstvu ili van domaćinstva, obolela osoba treba da nosi medicinsku (hiruršku) masku preko usta i nosa. Ukoliko osoba nije u mogućnosti da nosi masku (npr. zbog otežanog disanja), osobe sa kojima dolazi u kontakt moraju da nose masku preko usta i nosa.

5. Respiratorna higijena. Pokriti usta i nos maramicom (izuzetno, ako maramica nije dostupna, na drugi način kao npr. unutrašnjom stranom rukava u pregibu lakta) prilikom kijanja i kašljanja. Maramicu odmah nakon upotrebe baciti na bezbedan način (u kesu ili kantu koja se može zatvoriti). Nakon toga oprati ruke vodom i sapunom. Ukoliko voda i sapun nisu dostupni, dezinfikovati ruke sredstvom koje sadrži alkohol.

6. Prati redovno ruke. Pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi je dokazano efikasna mera za smanjenje rizika od prenošenja infekcije sa obolele osobe na druge osobe, odnosno za sprečavanje kontaminacije predmeta u okolini. Izbegavati dodirivanje lica (usta, nosa, očiju) rukama.

7. Ne koristiti zajedničke predmete sa drugim osobama u domaćinstvu (čaše, posuđe, pribor za jelo, četkica za zube i sl.). Nakon korišćenja ovih predmeta, obavezno ih oprati korišćenjem vode i uobičajenog kućnog sredstva za pranje sudova).

8. Pratiti svoje zdravstveno stanje. Ukoliko se uoči pogoršanje simptoma bolesti, potrebno je obratiti se lekaru radi procene stanja i adekvatnog lečenja. Pre odlaska kod lekara, obavezno se najaviti telefonom kako bi se u zdravstvenoj ustanovi preduzele mere za smanjenje rizika od infekcije za druge pacijente, kao i za zdravstvene radnike. Ukoliko se nalazite pod zdravstvenim nadzorom u evidenciji službe epidemiologije Zavoda za javno zdravlje Požarevac svako pogoršanje zdravstvenog stanja prijavite na telefone dežurnih epidemiologa od 08:00 -22:00  064 8649028 i 064 808 4486

9. Prekid kućne izolacije. Odluku o prestanku kućne izolacije doneće epidemiolog uz konsultaciju sa ordinirajućim lekarom o zdravstvenom stanju obolele osobe. Načelno, potreba za kućnom izolacijom prestaje 24 časa nakon potpunog povlačenja simptoma i znakova bolesti (povišena temperatura, kijanje, kašalj, bol u guši, malaksalost).

Zavod za javno zdravlje Požarevac: Mere zaštite za osobe koje su u samoizolaciji 31826

Preporuke članovima domaćinstva za kućnu izolaciju

Pacijent i članovi domaćinstva treba da se pridružavaju sledećih preporuka:

Pacijent treba da bude smešten u zasebnu sobu, koja može da se provetrava,

Ograničiti broj osoba koje neguju pacijenta. Idealno je da se odredi jedna osoba dobrog zdravlja bez faktora rizika.

Zabranjene su posete.

Članovi porodice borave u drugoj sobi ili, ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spravaju u odvojenim krevetima). Razmotriti mogućost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.

Ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora. Obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor). Ograničiti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).

Lica koja neguju pacijenta treba da nose medicinsku masku koja dobro prianja uz lice kada su u istoj prostoriji sa obolelom osobom. Maska se ne sme dirati ili nameštati tokom upotrebe. Ako se maska ovlaži ili zaprlja sekretima, mora se odmah zameniti. Masku baciti nakon upotrebe i oprati ruke nakon uklanjanja maske.

Prati ruke nakon svakog kontakta sa obolelom osobom ili njenim neposrednim okruženjem. Ruke treba prati pre i nakon pripreme hrane, pre jela, nakon upotrebe toaleta, i kad kod su vidno zaprljane. Ako ruke nisu vidno zaprljane mogu se koristiti maramice za dezinfekciju koje sadrže alkohol. Ruke prati vodom i sapunom kad god su vidljivo zaprljane.

Respiratornu higijenu treba da primenjuju svi u domaćinstvu.

Izbegavajte direktan kontakt kože i odeće sa materijalima zagađenim sekretima obolele osobe.

Кoristite rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitnu odeću (npr. plastične kecelje) za čišćenje ili rukovanje površinama, odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments