Završen je projekat „Unapređenje upošljivosti žena koje žive u ruralnim područjima grada Požarevca“ koji je realizovao Grad Požarevac u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena i Evropskom unijom kao donatorom.

Realizacija projekta počela je u junu mesecu 2019. godine i trajala je do kraja novembra. U realizaciji projekta učestvovao je Savet za ravnopravnost polova Skupštine grada Požarevca i Odeljenja za LER, Zaštitu životne sredine i poljoprivredu. Vrednost projekta je 500.000,00 dinara.

Tim povodom, načelnik Gradske uprave, Aleksandar Simonović je polaznicama uručio biznis planove.

„Program u okviru koga je ovaj projekat realizovan jeste ‘Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti’, kroz koji Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost podržava lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, kao i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju ekonomskog položaja žena.“ – istakao je Simonović

Završen projekat "Unapređenje upošljivosti žena koje žive u ruralnim područjima" 26404
Foto: T. Bogosavljević

Glavni cilj ovog projekta bio je obučavanje žena da započnu sopstveni biznis, kao i izrada biznis planova zainteresovanim ženama, sa kojima mogu konkurisati kod različitih fondova. Obuku za započinjanje poslovanja pohađalo je i uspešno završilo 40 žena. Tokom obuke polaznicama je predstavljen osnov pokretanja poslovanja, definisanje poslovne ideje, predstavljeni su načini organizovanja poslovanja, zatim šta su to prihodi i rashodi, kako razviti marketing plan i lične veštine.

U okviru ovog projekta izrađeno je 20 biznis planova, koji će biti osnov za konkurisanje kod različitih izvora finansiranja, a koje polaznice budu odabrale.

0 0 vote
Article Rating
Tagged
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments