KAKO građani ne bi propustili rok za uplatu i plaćali kamate, šalter u LPA radiće i danas, od 8 do 12 sati.

Da građani ne bi premašili ovaj rok, Lokalna poreska administracija u Požarevcu radiće i u subotu, 14. novembra.

Radno vreme šaltera u Ulici Jovana Šerbanovića biće od 8 do 12 sati.